AOTRAUMA.ORG  

  ? (, , , ..) ,  . /General questions
 
 
 
 
 


PFN
 17 2015, 19:49
! PFN !
19 , . , , . . , . :
1. - ?
2. ?
3. ? 3-4 ?
4. - !!! \. .
,
, .
.
№1.

<  |  >

  • Re: PFN
  Andrey Sereda 17 2015, 23:44
  . - .

  C , .
  Sereda Andrey, MD, PhD
  [ ]

  • Re: PFN
   : Gurgen 24 2015, 14:12
   !

   [ ]
  Re: PFN
  18 2015, 00:19
  2 ITST Zimmer, , , .
  [ ]

  Re: PFN
  19 2015, 20:22
  ? ?
  [ ]

  Re: PFN
  21 2015, 13:51
  Sanatmetall 16,17 , , . .
  [ ]

  Re: PFN
  .. 22 2015, 15:55
  , , .
  - 45 , (Gamma 3 Stryker), 2 ۣ , . ̣ . 6 . / , R- , , , . , .
  [ ]

  Re: PFN
  22 2015, 16:42
  ..- , . .
  [ ]

  Re: õÄÁÌÅÎÉÅ PFN Õ ÍÏÌÏÄÙÈ
  áÎÄÒÅÊ äÒÅÍÉÎ 23 2015, 15:25
  ÷ ÎÁÛÅÍ ÏÔÄÅÌÅÎÉÉ Ç.ð.-ëÁÍÞÁÔÓËÏÇÏ ÔÏÖÅ ÕÄÁÌÉÌÉ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÔÁËÉÈ ÓÔÅÒÖÎÅÊ Õ ÐÁÃÉÅÎÔÏ× ÒÁÚÎÙÈ ×ÏÚÒÁÓÔÎÙÈ ÇÒÕÐÐ, ÔÁË ÖÅ ÒÁÚÒÅÛÁÌÉ ÐÏÌÎÕÀ ÎÁÇÒÕÚËÕ ÎÁ ËÏÎÅÞÎÏÓÔØ ÓÒÁÚÕ ÐÏÓÌÅ ÏÐÅÒÁÃÉÉ. îÉËÁËÉÈ ÏÓÌÏÖÎÅÎÉÊ ÎÅ ÎÁÂÌÀÄÁÌÏÓØ.
  [ ]

  Re: PFN
  23 2015, 22:52
  ! PFN ! 3 !
  [ ]


  ( )

  Powered by Zope  Squishdot Powered MedLink
  : 0964312
    " , - " ..
  ©2001-2019Orthoforum Coordinator.
  [ | | | ]